Privacybeleid

Reikwijdte

De producten van het merk SENSEO® en alle bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website (SENSEO® producten), worden ontwikkeld en uitgebracht in een samenwerkingsverband tussen Jacobs Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Nederland (‘JDE’) en Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE Eindhoven, Nederland (‘Philips’) en hun respectievelijke bedrijfsonderdelen in de diverse landen.

Dit privacybeleid van SENSEO® is van toepassing op de verzameling, het gebruik en alle overige verwerkingsvormen van persoonlijke gegevens in verband met SENSEO®  producten. JDE en Philips verbinden zich uw privacy en de veiligheid van persoonlijke gegevens die u met ons deelt te zullen respecteren en beschermen.

Op deze website kunnen van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites van ander bedrijven of organisaties. U dient het privacybeleid van dergelijke websites aandachtig door te nemen, aangezien ze mogelijk verschillen van dit SENSEO® privacybeleid.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Philips en JDE zijn de verantwoordelijke rechtspersonen voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens in verband met SENSEO® producten.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, het land waar u woonachtig bent en uw e-mailadres, en een aantal optionele gegevens over (het gebruik van) uw SENSEO®  producten. Met behulp van deze gegevens kunnen JDE en Philips:

op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over SENSEO® producten; uw aanschaf van SENSEO® producten beheren en uitvoeren; uw account bij SENSEO® beheren; uw deelname aan eventuele wedstrijden, acties, enquêtes of opties op de website beheren; marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren.

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:

u aan te melden voor onze nieuwsbrief; per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met ons Consumer Care Center; uw SENSEO®  product te registreren (online of door de bijgeleverde antwoordkaart ingevuld terug te sturen); deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum; of direct via deze website een SENSEO® product of -dienst aan te schaffen.

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens?

JDE en Philips kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstenleveranciers of tussenpersonen die namens JDE en Philips bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren. JDE en Philips zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of verstrekken voor hun eigen doeleinden. JDE en Philips eisen van deze dienstenleveranciers dat zij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen. 

Philips en/of JDE verkopen van tijd tot tijd (delen van) bedrijven aan andere bedrijven. Wanneer een verkocht bedrijfsonderdeel samenhangt met SENSEO® producten kan bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook overdracht plaatsvinden van uw persoonlijke gegevens naar de nieuwe eigenaar.

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van uw medewerkers.

Uw keuzes

Indien u kiest voor registratie bij SENSEO®  gaat u ermee akkoord dat Philips en/of JDE en hun tussenpersonen uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, verstrekken en op andere manieren verwerken in verband met de hierboven omschreven doeleinden.

Registreren bij SENSEO®®

Wij sturen u graag informatie over SENSEO®  producten die voor u interessant kunnen zijn per e-mail, post of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke berichten van ons te ontvangen.

Uw beslissing om hier op dit moment niet voor te kiezen, heeft geen invloed op de communicatievoorkeuren die u eerder bij ons heeft aangegeven via andere contactgegevens of een andere gebruikersaccount. U behoudt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten van JDE en Philips met betrekking tot SENSEO® producten via een van de volgende opties:

Klik op de afmeldoptie in de voetnoot van e-mails van SENSEO®; open uw profiel online en wijzig uw communicatievoorkeuren; of door contact op te nemen met onze klantendienst per telefoon op 0800 94721, per email via onze contactpagina http://www.SENSEObe/contact/ of per post tav Jacobs Douwe Egberts BE BVBA, Klantendienst SENSEO®, Potaarde z/n, 1850 Grimbergen

Let op: wanneer u zich afmeldt voor berichten met betrekking tot SENSEO® producten ontvangt u als gevolg van de verwerkingstijd en productieschema’s mogelijk nog berichten die reeds in gang zijn gezet.

Registreren bij Philips en KDE (niet-SENSEO®-producten)

Via deze website kunt u zich bij JDE of Philips registreren voor producten, diensten of evenementen die geen verband houden met SENSEO® producten. Wilt u weten wat JDE en Philips te bieden hebben voordat u kiest voor registratie, klik dan hier voor de website van JDE of klik hier voor de website van Philips.

Let op: uw keuze voor registratie bij Philips voor niet-SENSEO® producten houdt in dat de verzameling en het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens onderhevig is aan het privacybeleid van Philips.

Let op: uw keuze voor registratie bij JDE voor niet-SENSEO® producten houdt in dat de verzameling en het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens onderhevig is aan het privacybeleid van het betreffende groepsbedrijf van JDE dat uw gegevens verwerkt. U vindt dit beleid op de verschillende websites van de groepsbedrijven van JDE (klik hier om naar de website van JDE te gaan; hier vindt u links naar het betreffende privacybeleid).

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens.

Gegevensoverdracht

U dient zich ervan bewust te zijn dat de bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en marketing van SENSEO®  producten deel uitmaken van bedrijven van JDE en Philips overal ter wereld. Als gevolg hiervan vindt er mogelijk overdracht plaats van uw persoonlijke gegevens binnen de JDE en Philips bedrijvengroep. Wij kunnen u echter verzekeren dat JDE en Philips alle voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de geheimhouding en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookies en tracking

Wij maken op deze website gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen. Wilt u geen cookies ontvangen, lees dan in de Help-functie van uw internetbrowser hoe u ze kunt blokkeren of hoe u een melding kunt krijgen voordat er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u cookies blokkeert, kunt u mogelijk echter niet langer gebruikmaken van alle opties op deze website.

Wanneer u deze website bezoekt om informatie te zoeken, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u, zoals de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond. We gebruiken deze informatie om het verkeer op deze website te volgen en de website te kunnen verbeteren.

Kinderen

Wij adviseren ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat JDE en Philips niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek inwilligen.

Beleidswijzigingen

Het privacybeleid van SENSEO® kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2015.

Vragen en feedback

Stuur uw vragen en opmerkingen over het onderwerp privacy naar via contact pagina http://www.SENSEO.be/contact/ of per post tav Jacobs Douwe Egberts BE BVBA, Klantendienst SENSEO®, Potaarde z/n, 1850 Grimbergen

Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met Jacobs Douwe Egberts BE BVBA, Klantendienst SENSEO®, Potaarde z/n, 1850 Grimbergen

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief